Energieprestatiecertificaat

Wat is een energieprestatiecertificaat?

Een energieprestatiecertificaat is een certificaat dat aangeeft hoe het gesteld is met de energiezuinigheid van een woning of een ander pand (bijvoorbeeld een kantoorpand). Wanneer u uw woning wilt verkopen is het een verplichting om te beschikken over een energieprestatiecertificaat. Mogelijke kopers of huurders hebben op deze manier inzicht in de energiezuinigheid van een woning. Zij kunnen dan inschatten op welke hoogte hun energierekening ongeveer uit zal komen. Wanneer de woning in de verkoop of verhuur komt is het hebben van een energieprestatiecertificaat verplicht. De energiezuinigheid wordt op dit certificaat aangegeven met een kengetal.

Waar kan ik een energieprestatiecertificaat aanvragen?


Een energieprestatiecertificaat wordt verstrekt door een erkende energiedeskundige type A. Een verkoper of verhuurder zal dus contact op moeten nemen met een persoon die bevoegd is om een energieprestatiecertificaat te verstrekken. Één van de eerste gecertificeerde personen op dit gebied is Boudewijn Heylen. Hij is erg betrouwbaar en één van de meest ervaren personen op dit gebied. Er kan veel informatie en advies verschaft worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van het kengetal dat op het certificaat vermeld staat. Boudewijn Heylen is zich er goed van bewust dat de verkoopprijs of huurprijs van uw woning voor jou zo gunstig mogelijk uit moet pakken. Daarom werkt hij heer nauwkeurig en zet hij alles in het werk om zijn werk zo goed mogelijk in dienst van zijn klant te doen. Op de internetsite http://www.epcdiensten.be is meer informatie te vinden en kunt u vrijblijvend advies vragen.

Hoe wordt een energieprestatiecertificaat opgesteld?


Wanneer er een energieprestatiecertificaat opgemaakt moet worden zal er in de eerste plaats een inspecteur naar het pand komen kijken. Dit kan gelden voor een eengezinswoning maar natuurlijk ook voor een appartement of een studio bijvoorbeeld. Alle aspecten die invloed kunnen hebben op de energiezuinigheid van een woning worden goed bekeken. Dit is uiteraard allemaal belangrijk omdat dit bepaalt wat er uiteindelijk op het energieprestatiecertificaat komt te staan. Hierbij valt te denken aan het inspecteren van het dak, de muren, de ramen, de gebruikte isolatiematerialen. Natuurlijk is het type verwarmingsinstallatie ook sterk van belang. Deze inspectie voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat kost natuurlijk de nodige tijd. Wanneer de hele inspectie gedaan is kan de opmaak van het energieprestatiecertificaat op papier echt beginnen. De deskundige zet alle aspecten die hij onderzocht heeft in een speciaal ontworpen software programma. Dit programma berekent de energiescore die uiteindelijk op het energieprestatiecertificaat komt te staan. Vervolgens kan het Energieprestatiecertificaat afgedrukt worden en zal deze aan de eigenaar van de woning overhandigd worden. Het onderzoeken door de deskundige en het verwerken van de gegevens zullen ongeveer een halve dag in beslag nemen. Wanneer je besloten hebt dat je in bezit wilt komen van een energieprestatiecertificaat kan je dus in een halve dag in het bezit komen van dit document.

Welke controle is er na afgifte van een energieprestatiecertificaat?


Wanneer je in het bezit bent van een energieprestatiecertificaat zal hier een controle op kunnen worden uitgevoerd. Het energieprestatiecertificaat dat van toepassing is op jouw woning kan gecontroleerd worden door het Vlaams Energieagentschap. Het Vlaams Energieagentschap is verantwoordelijk voor het controleren op aanwezigheid van het energieprestatiecertificaat. Ook is deze organisatie bevoegd om te controleren of een energieprestatiecertificaat voldoet aan de eisen en passend is bij de desbetreffende woning. Wanneer je als eigenaar van een woning die je verkoopt of verhuurt nagelaten hebt om een energieprestatiecertificaat op te laten maken en je wordt gecontroleerd door het Vlaams Energieagentschap riskeer je een geldboete. De financiële consequentie die vast zit aan het ontbreken van een energieprestatiecertificaat bedraagt tussen de €500 en €5000 euro. Wanneer er wel een energieprestatiecertificaat aanwezig is maar deze blijkt niet kloppend te zijn zal de deskundige het risico lopen om zijn bevoegdheid voor het uitgeven van het energieprestatiecertificaat te verliezen.

Het advies luidt dus om je altijd te laten informeren wanneer je je huis te koop wilt aanbieden. Het energieprestatiecertificaat moet aanwezig zijn vóórdat het huis in de verkoop of verhuur komt.
Hieronder staat een korte opsomming met belangrijke punten voor wat betreft het energieprestatiecertificaat:
- Voor het verkrijgen van een energieprestatiecertificaat kan je terecht bij http://www.epcdiensten.be
- In een halve dan bent je in het bezit van een energieprestatiecertificaat.
- Het in het bezit hebben van een energieprestatiecertificaat is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning.
- Zorg altijd voor een energieprestatiecertificaat vóórdat het huis in de verkoop of verhuur komt.
- De steekproefsgewijze controle op het energieprestatiecertificaat is in handen van het Vlaams Energieagentschap. Het ontbreken van een energieprestatiecertificaat heeft een financiële boete tot gevolg. Een verkeerd opgestelde en niet kloppende energieprestatiecertificaat kan leiden tot een boete voor de deskundige. Deze persoon kan zijn bevoegdheid zelfs kwijtraken.

Zorg dus dat je je huis met een gerust hart kunt verkopen of verhuren en zorg voor een energieprestatiecertificaat!