La música i la publicitat

Eugènia Cavallé, Marta Pàmies, Judit Prats