החוק השני של התרמודינמיקה

הערכה חלופית

אנטרופיה

מדד לפיזור חלקיקים
לירן דנינו - ללכת - הקליפ הרשמי!

ללכת נגד החוק השני של התרמודינמיקה