נפתח קניון הbig fasan

קניון אם מלא אטרקציות וחניות והקניון הראשון בטבריה.

עיריית טבריה גמרה לבנות את קניון הbig fasan

עיריית טבריה לפני שנה החליטה שהיא בונה את הקניון הראשון של טבריה ועכשיו אחרי שנה היא פתחה אותו בשם "big fasan" ועשרות אנשים נוהרים לקניון כדי לחנוך אותו בקניתם הראשונה.

big fasan

Wednesday, June 3rd, 8pm

1 Yehuda Halevi Street

Tiberias