We love Glogster

M.Chaneva

ЗА ГЛОГСТЕР

http://chaneva.weebly.com/glogster.html

Glogster EDU е глобална платформа за създаване на мултимедийни постери, в които се вграждат картини, звук, видео, графики и данни. Дават много възможности за творческа работа на децата и учителите. С тях може да се правят незабравими снимки, проекти и плакати.
ЩАСТЛИВА СЪМ, ЧЕ СЪМ ОДОБРЕНА ЗА ГЛОГСТЕР ПОСЛАНИК!

Big image

НИЕ ОБИЧАМЕ ГЛОГСТЕР

Big image
Big image