יא' 1 - היסטוריה

מלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפורים

למלחמת יום כיפורים יש השלכות רבות על החיים שלנו כיום במדינת ישראל ובאזור . בעבודה זו אני רוצה מהם לבנות כרזה שמסבירה את המלחמה לפי הנקודות הבאות : 1. מה היו הסיבות לפרוץ המלחמה, מהלכי המלחמה, תוצאות והשלכות המלחמה על האזור.

2. להשוות בין פערי התפיסות של מדינות ערב ושל ישראל לגבי תוצאות המלחמה.

3. מה דעתך על התפיסות והשלכות לחיינו היום לאור המלחמה בקיץ.


העבודה תבוצע במחקר מעמיק דרך האינטרנט אני מעלה לכרזה זו כמה וכמה אתרים ומצגות שיכולים לעזור .


בסוף כל תלמיד יעריך את עבודתו ואת של חבריו לכיתה בצורה מובנות לפי סעיף 1.

מבט שני 40 שנה למלחמת יום הכיפורים - הכתבות הבלתי נשכחות
הנפילה - נפילת מוצב החרמון במלחמת יום כיפור
יום הכיפורים ההוא- הסרט