הקו - הירוק

הקווים האחרונים - Last Lines

האם קווי 67 הם הקווים האחרונים?

הקו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון הירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. כינויים נוספים לקו הירוק הם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48".

עוד מידע

הקו הירוק" הקיף 78% משטחו המערבי של המנדט הבריטי שהחל מ-1922 כבר לא כלל את עבר הירדן המזרחי. הוא חפף פחות או יותר את הגבול של שטח המנדט עם סוריה ולבנון, וכן את רוב הגבול עם מצרים, ואת הגבול עם ירדן בערבה. חלק גדול מאזור ההר במרכז הארץ נכבש על ידי ירדן ב-1948. שטח זה סופח על ידי ירדן וכונה "הגדה המערבית" (בערבית: الضّفّة الغربيّة), כלומר, השטח שממערב לנהר הירדן, כדי להבדילו מיתר ממלכת ירדן דאז שנמצאה ממזרח לנהר הירדן. בישראל השטח נקרא גם "יהודה ושומרון". רצועה צרה לאורך מישור החוף הדרומי עברה לשליטת מצרים, וכונתה "רצועת עזה" (בערבית: قطاع غزّة).

דעתי בנושא

לדעתי אנחנו לא צריכים להסכים לגבולות האלה מכיוון שאנחנו כבשנו את השטחים האלה והם שלנו ולמה הם צריכים לקחת את השטחים האלה.

אנחנו כבשנו אותם ואם הם רוצים לקחת את הגבולות האלה הם צריכים לנצח ולקחת את השטחים.

הסבר על קווי 67

הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף