עשרת הדיברות

מגישה ענבר שלום כיתה ח'5 מוגש למורה משה כהימכר

ענן מילים

Big image

משה בראי האומנות

עשרת הדיברות + הסברים

מבט ממוקד על הדיבר מצגת שיתופית

עשרת הדיברות פירושים נוספים( מצחיקים)

היהודים באים - משה רבנו ועשרת הדיברות