השפעת התעמולה על הפרט במדינה

תעמולה היא צורת תקשורת בה נעשת הפצה מחושבת של רעיונות בקרב ציבור רחב במטרה להשפיע על התנהגותו או עמדותו של הציבור https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%94
התעמולה נאצית הייתה חלק חשוב מפעולותיה של המפלגה הנאצית בדרכה לרכוש את אהדתם של המונים בגרמניה ומחוצה לה הם עשו זאת בעזרת רדיו ,קולנוע כמו גם בעצרות המונים, בדגלים ובסמלים, ליצירת שפה חזותית ורעיונית ייחודית לנאציזם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA

סרטון זה מביע את התעמולה הנאצית, ומה שקורה כאשר מישהו עושה או אומר דבר כלשהו כלומר עושה שטיפת מוח לאנשים וסוחף אותם אחר דבר כלשהו.
התעמולה הנאצית | עבודה בהיסטוריה
זהו ניצול שואה אשר מספר את עדותו (מקור ראשון)
שמואל פוגלר - עדות ניצול שואה (חלק 1)
במסגרת התעמולה הנאצית, חילקה המפלגה לכל בית רדיו, בו שידרה תחנה אחת בלבד, התחנה של המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית
Big image
אחד ממרכיבי האידיאולוגיה הנאצית היה עקרון ה"פיהרר פרנציפ" (עקרון המנהיג). עקרון זה מדגיש את חשיבותו של המנהיג -הפיהרר. המנהיג נתפס כדוגמא מושלמת של הגזע הארי וכמי שמייצג את כל מעלותיו, כוחו וצרכיו של העם הגרמני. רצונותיו ופקודותיו הן בחזקת חוק שאינו ניתן לערעור, סמכותו היא בלתי מוגבלת ועל העם הגרמני לציית להם ללא כל תנאי.
Big image
כרזת תעמולה אנטישמית בפולין שתחת הכיבוש הנאצי: "היהודים הם כינים; מחלת טיפוס מדבקת".
Big image

חלק ג

התעמולה השפיעה על הפרט בכך שכולם הלכנו עם ה"זרם" וחשבו שזה הדבר הטוב בשבילהם ובשביל משפחתם למרות שהאידיאולוגיה של התעמולה היא הרג ורצח עם ואנשים חסרי אונים אשר השמידו אותם בגלל העם שלהם האידיאולוגיה המשיכה המינית ואו בגלל שהם סובלים מאוטיזם או מבעיות אשר לא בעיניי החברה .

זה השפיעה על הפרט בכך שהפרט פחד להגיד את עמדתו בגלל שהרוב חושבים אותו דבר לרגע הפרט חשב שאולי האידיאולוגיה האישית שלו אינה טובה או נכונה אז שינה את עמדתו בגלל החברה והפך להיות חלק מחברה אשר משמידה אנשים ,האנשים ששינו את האידיאולוגיה שלהם שטפו לאנשים אחרים את המוח וכך החברה הנאצית הלכה וגדלה .