A Idade Contemporánea

por Izzan Álvarez Vallez

Os inicios da Idade Contemporánea

A Idade Contemporánea comezou a finais do século XVIII, co desenvolvemento de importantes acontecementos:
-Revolucións políticas. En moitos países estalaron revoltas contra os monarcas absolutistas. A máis importante foi a Revolución Francesa. Comenzou en 1789, cando a xente do común esixiu os mesmos dereitos ca os grupos privilexiados.
-Revolución Industrial. A invención da máquina de vapor permitiu a aparición das primeiras fábricas. O desenvolvemento do ferrocarril, fixo florecer o comercio.

As grandes transformacións do século XIX.

As revolucións políticas e a Revolución industrial provocaron transformacións na sociedade europea do século XIX. As principais foron:
-Aparición de réximes políticos parlamentarios. Os poder dos reis reduciuse e pasou a mans dos representantes dos cidadáns, que tomaban as decisións nos parlamentos. Nalgúns países a monarquía foi substituída por una república en que os gobernantes eran elixidos por votación.
-O avance da industrialización. No século XIX os talleres artesanais foron substituidos por fábricas con moitos obreiros. As cidades creceron moito pola chegada de campesiños que querían traballar nas fábricas.
- Os cambios na organización da sociedade. No século XIX os talleres artesáns subtituironse por grandes fábricas e os grandes propietarios de terra formaban as clases altas, as clases baixas estaban formadas polos campesiños e os obreiros das fábricas.

O século XX e os inicios do século XXI

 • Avances técnicos. A invención de máquinas e o aproveitamento de novas fontes de enerxía, como electricidade permitiron que o desenvolvemento industrial.
 • Avances nas comunicacións, como o teléfono ou internet, e os transportes, como o avión ou o automóbil, facilitaron o intercambio de coñecemento.

O século XIX en España

A evolución política no século XIX

A Idade Contemporánea comezou en España en 1808, cando Napoleón Bonaparte, que gobernaba en Francia, invadiu o pais. O pobo sublevouse e iniciouse a Guerra da Independencia contra os Franceses. Durante a guerra creouse un goberno parlamentario en España e redactouse a primera constitución.
 • Tras a guerra, o rei Fernando VII anulou a Constitución de Cádiz e proclamouse unha monarquía absoluta.
 • En 1833 subiu ao trono a súa filla Isabel II, e estableceu unha monarquía parlamentaria.
 • En 1868 estalou unha revolución que ampliou os dereitos políticos dos cidadáns. En 1873 estableceuse unha republica que só durou un ano.
 • En 1874 estableceuse unha monarquía parlamentaria, que acabou recoñecéndolle o voto a todos os homes.

Transformacións económicas e sociais.

 • A importancia da agricultura. Era a principal actividade económica e estaba pouco modernizada.
 • Unha revolución tardia e lenta. Existían fabricas en Cataluña onde habia importantes industrias téxtiles e no País Vasco onde destacou a siderurxia. En Andalucía e Asturias destacou a minaria tivo un gran desenvolvemento.
 • A revolución dos transportes. A partir de 1950 construironse as primeiras liñas de tren entre as principais cidades españolas.

A cultura e a Arte do século XIX en España.

 • O neoclasicismo. Recuperaba elementos da arte clásica de Grecia e Roma. O congreso dos Deputados é un edificio de estilo neoclásico.
 • A arquitectura do ferro. Empregouse este material para levantar grandes edificios, como mercados e estacións de tren.

España no século XX e no inicio do século XXI

As décadas do século XX

Entre 1900 e 1936, España viviu unha de grandes cambios e transformacións.
 • Un intenso e rápido desenvolvemento industrial. A partir de 1900 aumentonse a produción e o traballo nas fábricas, e aparecerón novas industrias, como a industria quimica.
 • Grandes cambios sociais. Aumentou a emigración do campo as cidades.
 • Graves problemas politicos. A monarquía parlamentaria non puido solucionar os problemas existentes
 • Estableceuse un sistema de goberno democrático, en que todos os cidadans tiñan os mesmos dereitos. As mulleres, excluidas da participación política ata entón, obtiveron o dereito ao voto.
 • Puxeronse en marcha grandes reformas sociais para mellorar as condicións de vida dos cidadáns. No entanto, na década de 1930 produciuse unha grave crise económica.

A Guerra Civil e a ditadura

En 1936, un grupo de militares rebelouse contra a república e estalou a guerra civil. O conflito durou ata 1939 e causou moitos mortos e graves perdas económicas. Tras a vitoria dos rebeldes, impuxeronse unha ditadura dirixida polo xeneral Francisco Franco.
 • Suspendeuse as liberdades e os dereitos políticos. moitos deles foron perseguidas polas suas ideas.
 • Foi un periodo de atraso económico que durou ata a década de 1960. Ainda que a económia logrou recuperarse, moitos españois tiveron que emigrar ao estranxeiro na busca de taballo

A transición e os comenzos do século XXI

En 1975 morreu o xeneral Franco e Xoán Carlos I foi proclamado o rei de España.
 • Iniciouse a Transición democrática, durante a que restableceron as liberdadese os dereitos políticos en España. En 1978, os representantes dos cidadáns aprobaron a Constitucións
 • Produciuse unha gran modernización económica e social. Creceron sectores, como os servizos, o comercio ou a educación.
 • En 1986, España integrouse na comunidade Económica, Europea, a actual Unión Europea.

A arte e a cultura española no sécula XX

O inicio do século XX coñecese como a Idade de Prata.
 • O desenvolvemento da literatura, especialmente os autores da Xeración do 27, Lorca e Alberti.
 • O traballo de importantes científicos Ramón, Cajal ou Severo Ochoa.
 • A adoptación de novos estilos artísticos, como o cubismo, Picasso ou surrealismo, Dalí