BUHÂRÎ OKUMALARI

Hadis Meclisi

Doç.Dr.Özcan Hıdır

Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh adlı eseri, Doç.Dr.Özcan Hıdır tarafından, orijinal metinlerinden okunup özelde Avrupa’da yaşayan müslümanların durumlarını da içerecek şekilde güncel bir dille açıklanıyor

Gün/ Saat

Dersin hocasi: Doç.Dr.Özcan Hıdır

Tarih: 20 Eylül 2013

Saat: 19.00 - 21.00

Yer/ Adres

Islamitische Universiteit

Bergsingel 135
3037 GC Rotterdam

Bilgi IUR/ Irtibat

Seyma Isguzar (seymaisguzar @hotmail.com)

Aysegul Yilmaz (Ayssegul-- @hotmail.com)

Ahmet Mehmet Demir