עימותים במחזה ה"קמצן" אבות ובנים.

שיר הרוש ומאי לופו ט6

תאור הדמויות

העימות בין הרפגון והילדים שלו קליאנט ואליז ,

הרפגון בן אדם שחצן וחושב שכולם רוצים לפגוע בו ,וכל העולם סביבו הוא מאוהב במרין.

קליאנט בנו של הרפגון ,מטופח מראה לובש פאות ואוהב את מרין ,ומשחק קלפים.

אליז ביתו של הרפגון אוהבת את ולר ,מתנגדת לנישואים שאביה מתכנון לה.

העימות מיתמקד ב-

העימות מתמקד בזה שהרפגון רב עם ילדיו קליאנט ואליז ,על כספו הוא חושב שהם שמעו איפה הוא החביא את הכסף,וחושד שהם רוצים לגנוב לו אותו.

ציטוטים:

מערכה א תמונה רביעית -אליז ,קליאנט,הרפגון.

עמוד 18:הרפגון "כמובן לא דבר קל הוא כשאתה שומר אצלך סכום כסף גדול...(אח ואחות מופיעים כשהם משוחחים בלחש באמצע)...שדיברתי בקול רם כשהתידנתי ביני לבין עצמי,מה קרה?"

עמוד 18:קליאנט-"לא כלום אבי "

עמוד 19:הרפגון -"כבר מזמן אתם פה?"

אליז-"זה אתה נכנסנו"

הרפגון -"הספקתם לשמוע?"

אליז-"מה אבי ?"

הרפגון-"את זה.."

אליז-"מה?"

הרפגון-"מה שאמרתי זה עכשיו"

קליאנט-"לא"

הרפגון-"כן כן"

אליז-"איניני מבינה"

הרפגון-"אני רואה כי הספקתם לתפוס איזה מילים...ואמרתי כי אשרי מי שיש לו 30 אלף פרנקים תחת ידו"

קליאנט-"לא נגשנו אלייך כי חששנו להפריע "

הרפגון-"אני שמח מאד לומר לכם זאת... ותחשבו כי אמרתי שאני הוא שיש לו 30 אלף פרנקים"

קליאנט-"אינינו מתערבים בעסקייך"

הרפגון-"הלווי שהיו לי 30 אלף פרנקים "

ועוד...