ליעד מאירי. כיתה ד1.

ביה"ס צמח השדה מעלה אדומים

המעשים הטובים שלי

שמרתי על אחי הקטן בזמן שאמא ואבא סידרו את הבית, עזרתי להורים שלי עם הניקיונות בבית ואני משתדל להיות ילד טוב.
ארתור פרק 62 חלק ב