מקום משלו

יהונתן לוי

הסבר המושג מקום משלו

הסבר המושג: היה איש אחד שתמיד עבר מי מקום למקום ביגלל שאנשים הרביצו לא והציקו לא ושרפו לא את הבית