Barangay 732 Health Givers

"Tulong Grupo, Ipakita Pagbabago"

Kami ang Barangay 732 Health Givers

"Ang BHG ay mangangalaga sa barangay para maiabot, maikalat at maituro ang mga kaalaman tungo sa pagkakaisa."