שיעור היסטוריה - משה פלג

כיתה י"א 2

שלום - כאן אני אבצע מטלות וקבצים

הנה הקבצים הבאים:

יגכעכיכעי

סיפור מסגרת