BACH

: )

Johan Sebastian Bach 1685. urtean martxoak hogeitabatean jailo zen eta 1703 hil egin zen.

Bere ama 1694.urtean hil zen. Bach bederatzi urte zituenean.