שעת סיפור בספריית קריית היובל

כל שבוע בשעה 17:00

שעת סיפור השבוע:

חלי

עם המספרת נננננ

חיפזון וזהירון לחנוכה - פרק מלא!