עבודת סיכום - עשרת הדיברות

מגישות - אוריה פרץ וסתיו סלומון , כיתה - ח'2

משימה 1

ענן מילים
Big image

משימה 2

משה בראי האומנות

משימה 3

עשרת הדיברות למידה עצמאית - פתקיות (אתר linoit)

משימה 4

מבט מפוקס על אחת הדיברות - מצגת
Big image
Big image
Big image

קישור לסרטון למצגת - עשרת הדיברות היהודים באים

היהודים באים - משה רבנו ועשרת הדיברות