אש, אש, מדורה!

ערכה: עילית נר

אסור להשליך חפצים לתוך המדורה!

תנועת הצופים - סרטוני הדרכה - הקמת מדורה נכונה