Nutitelefoniga interneti kasutamine

Uurimistöö Eesmärk

Kas nutitelefonidega interneti kasutus Eestis erineb interneti kasutusest mujal maailmas?

Leida sarnasusi ja erinevusi.

Uuringu tulemused

Uurimisküsitluse koostamisest selgus, et on nii sarnasusi kui ka erinevusi.

Selgus, et Facebooki kasutatakse rohkem, kui mujal maailmas.

Ning et kõik 15-19 aastased eestlased ei oma nutitelefoni.

Ja peaaegu kõigil on võimalik pääseda mobiilsesse internetti.

Järeldus tööst

Eestis on nutitelefonide interneti kasutas muu maailmaga üpris sarnane.

Eesti võib lugeda suureks mobiilse interneti tarbijaks.

Big image