ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ О...

молекулима елемената и молекулима једињења

Молекули се представљају хемијским формулама.

Молекулска формула

Електронска формула
Структурна формула
Индекс је број којим се означава број атома у молекулу.
Big image
Молекули елемената састоје се из атома истих елемената.
Молекули са атомима различитих неметала називају се молекули једињења.