Technologie in de zorg

Marit, Marije, Eline en Lisa

Technologie in de zorg.

Tegenwoordig word er veel technologie in de zorg gebruikt. Hierdoor wordt het voor mensen makkelijker om langer thuis te blijven wonen. Het apparatuur is nog wel erg duur om dit aan te schaffen. Maar het vergroot de zelfredzaamheid

Zorg robot

Zorgrobots kunnen helpen bij het verzorgen van mensen. Er zijn allerlei taken voor de robot te verzinnen, maar wat willen we als samenleving?


Hoe kijken patienten naar robots, en wat is het gevoel bij de zorgverleners?

Iedereen ziet dat de zorg onder druk staat. Mensen worden steeds ouder en er zijn steeds minder handen beschikbaar. Zijn er straks nog genoeg handen om de vele ouderen en zieken te verzorgen? Zorgrobots kunnen patienten en zorgverleners helpen. Vaak is de taak va neen robot om een oogje in het zeil te houden of om het acht uur journaal op te zetten. Zo kunnen zorgverleners meer tijd besteden aan de werkelijke zorg.

Video beeld

Deze robot laat de ouderen niet meer alleen, door middel van deze robot kunnen ze communiceren met mensen om hen heen.
Big image

Til-, plafond- en staliften

Deze til-, plafond- en staliften zijn er om mensen die zelf niet kunnen lopen makkelijke te kunnen verplaatsen, dit is ook ergonomische voor de verzorgende. Zo kun je bewoners makkelijk verplaatsen

Alarmsystemen

Persoonsalarm

Als een bewoner hulp nodig heeft, kan hij/zij drukken op het knopje van de persoonsalarm. De verzorgenden krijgen hier een melding van en kunnen de bel aannemen. Zij spreken dan met de bewoner en als het nodig heen gaan ze naar het appartement toe.


PIR / Wakend oog

Een PIR is een alarmmeringssyteem voor ouderen die val gevaal zijn.

Deze “ziet” als het ware personen lopen in een ruimte. Verzorgende krijgen hier een melding van.

Robots in de Zorg

Wat vinden wij van de technologie in de zorg?

Wij vinden het heel handig en erg leuk, we moeten er wel aan wennen omdat het niet is zoals het nu gaat en wij zijn bang dat daardoor later mensen ook geen banen meer kunnen krijgen in de zorg.