גמ"חים!

קרן טללה

אז מה זה גמילות חסדים

גמילות חסדים זאת חובתו של היהודי על פי ההלכה להיטיב עם הזולת ללא כל חשבון.

לתרום דברים כמו: בגדים נעליים חולצות. לבקר חולים בבית החולים להשתתף בשמחות וחסד

של אמת.

Big image