ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η γνώση & η τέχνη για να διαχειρίζεσαι την υγεία σου

Ποιά εφόδια χρειάζεται να αποκτήσουν οι ασθενείς;


Οι ασθενείς μπορούν να έχουν διακριτό ρόλο στη προστασία της υγείας τους. Τεκμηριωμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η συμμετοχή των ασθενών στη διαχείριση της υγείας τους μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία και την ικανοποίησή τους, αλλά ταυτόχρονα να είναι κλινικά αποτελεσματική και να μειώνει το κόστος των υπηρεσιών υγείας.

Τα εφόδια που θα βοηθήσουν τους ασθενείς και τους οικείους στη διαχείριση προβλημάτων υγείας είναι:


- ο αλφαβητισμός υγείας

- ο ψηφιακός αλφαβητισμός

- η ενήμερη συμμετοχή στη λήψη ιατρικών αποφάσεων

- η απαιτούμενη γνώση για τη διαχείριση χρονίων παθήσεων

Η ασθένεια ως μέρος της ζωής μας.

Oλοι μας καλούμαστε κατά καιρούς να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις που επηρρεάζουν την υγεία μας. Η υποστήριξη της εκπαίδευσης των ασθενών και της συμμετοχής τους στη φροντίδα της υγείας τους οφείλουν να αποτελούν πυλώνες της πολιτικής υγείας. Οι ασθενείς ζώντας με την ασθένεια είναι μοναδικά εξοπλισμένοι για να κατανοήσουν τις αιτίες της ασθένειας, να προφυλάξουν την υγεία τους, να επιλέξουν τις κατάλληλες γι αυτούς θεραπείες σε οξείες φάσεις της υγείας τους και να διαχειρισθούν χρόνιες νόσους. Αυτοί οι ρόλοι των ασθενών, των οικείων τους αλλά και των εκπροσώπων οργανώσεων ασθενών χρειάζονται αναγνώριση και υποστήριξη. Η ασθένεια, όχι ως κάτι το μακρινό και ξένο, αλλά ως μέρος της ζωής μας απαιτεί γνώσεις, σεβασμό και τα κατάλληλα εργαλεία.

Οι ασθενείς μπορούν να βοηθήσουν (...αρκεί να μάθουν...) - Let Patients Help

Τον Νοεμβριο του 2013, στο πλαίσιο του 2ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ασθενών, ο καλός φίλος e-patient Dave de Bronkart, δέχθηκε να προσφέρει στους Ελληνες ασθενείς το τρίτο του Patient BootCamp-Οι ασθενείς μπορούν να βοηθήσουν, μεταφέροντας σε ένα εργαστήριο ταχύρρυθμης εμψύχωσης και κατάρτισης ασθενών, τις γνώσεις που απέκτησε διαχειριζόμενος μια εξαιρετικά κρίσιμη ασθένεια και μια ακόμη κρισιμότερη θεραπευτική αγωγή. Μας μετέφερε το απόσταγμα των γνώσεων και των εμπειριών που απέκτησε έχοντας γίνει έν τω μεταξύ, διάσημος διεθνής εισηγητής, για θέματα συμμετοχής και κατάρτισης των ασθενών.


Η γνώση βοηθά στη θεραπεία αλλά και στη προσφορά υπηρεσιών σε άλλους ασθενείς. Η θετική ανταπόκριση για το περυσινό εργαστήριο Οι ασθενείς μπορούν να βοηθήσουν και η ζήτηση περισσότερης και πλέον εξειδικευμένης κατάρτισης, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τις οργανώσεις ασθενών και το έργο τους, αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία της Ακαδημίας Ασθενών, που θα προσφέρει κατάρτιση σε στέλεχη οργανώσεων ασθενών.


Ηδη το πρόγραμμα καταρτίζεται, οι εισηγητές επιλέγονται και πιστεύουμε σύντομα η Ακαδημία Ασθενών να γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα.

Ενδιαφέρεσθε να γίνετε μέλος της Ακαδημίας Ασθενών?


Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας αναφέροντας την εμπειρία τους σε θέματα υγείας. Δεν είναι απαραίτητο να είσθε γιατρός.