איך להתנהג עם פוסטים בפייסבוק?

פוסטים מתי טוב ומי רע

איך יודעים כשפוסט רע

כאשר בפוסט מסוים יש מידע פוגעני לא טוב והנושא שלו אינו מקושר אלינו צריך להימנע מפוסט זה משום שהו יכול ויפגע במישהו עם יגיע עליו.

איך יודעים כשפוסט טוב

כאשר המידע של הוסט אינו פוגעני ובלי מילים מעליבות הפוסט יהיה בסדר תוכל לשפט אותו כראוי ולעשות בו כרצונך.

סיבות להקשיב לחוקים