Interpretatie

X-stream interpretatie

Wat is interpretatie?

- Manier hoe jij iets ziet

- Opvatten

- Hoe je iets bekijkt

- Uitleggen

Interpretatie/ uitleggen interpretatie

Voorbeeld:


Interpretatie;

De leidinggevende gaat met jou om de tafel. Ze is het er niet mee eens, en je durft er niet tegen in te gaan. De houding van de medewerker is gesloten.


Uitleggen interpretatie:

Open staan voor het gesprek. De medewerker verteld hoe die zich voelt. De leidinggevende is aardig voor je en jullie proberen samen een uitweg te zoeken.

Uitslag mindset quiz

94,9% heb ik een groei mindset GROWTH

5,1% heb ik een vast mindset. FIXED

Rollenspel

Laat OMA thuis, wees een OEN geef LSD


O oprating O open. L luisteren

M mening. E eerlijk. S samenvatten

A advies N nieuwsgierig D doorvragen