זכויות האדם

לכל אדם באשר הוא, יש זכויות

מקור הרעיון של זכויות האדם הוא ההכרה בערך הכבוד.


לכל אדם יש זכויות טבעיות המובטחות לו:

הזכות לביטחון וחיים,

הזכות לכבוד,

הזכות לחירות,

הזכות לשוויון ועוד.

זכויות אלה הן רק קצה הקרחון של המושג הנקרא "זכויות האדם", אך חשיבות גדולה טמונה בהן.


שבוע זכויות האדם 2008 - עברית