כוכב

מגישים אייל והראל ח1

הכוכב הוא:

הכוכב נוצר באזור מסוים בערפילית, התהליך שבו אבק והגז המצויים באזור נדחסים עוד ועוד. כאשר הטמפרטורה מגיעה לכמה מיליוני מעלות, מתחילים להתרחש במרכז הכוכב תהליכי היתוך תרמו-גרעיניים. תהליכים שמסגרתם אטומים של מימן מתמזגים אלה עם אלה ויוצרים אטומי הליום חדשים. תהליכים אלה יוצרים אנרגיה חזקה מאוד, וזו נפלטת מן הכוכב אל החלל כקרינה אלקטרומגנטית. כאשר מסתיים מלאי הדלק בגרעין הכוכב, מסתיים מהלך חייו של הכוכב, לעתים בהתפוצצות אדירה. החומרים שבאם היו הכוכבים בנויים מתפזרים בחלל כאבק כוכבים, המעשיר את הערפיליות בחומר שממנו ייווצרו כוכבים חדשים ומערכות שמש חדשות.

דוגמה לכוכב: השמש

השמש היא מקור האור והחום המאפשרים את קיומם של בני אדם, בעלי החיים והצמחים על פני כדה"א, ולקרינת השמש יש תפקיד מרכזי בקביעת אזורי האקלים ובשינוי מזג האוויר. המרחק של כדה"א מהשמש הוא- 150,000,000מיליון ק"מ. לקרן אור היוצאת מן השמש נדרשות מעט יותר משמונה דקות אל כדה"א. השמש שוררת בטמפרטורה ממוצעת של 6,000C, ומשערים כי במרכז הליבה שלה הטמפרטורות מגיעות ל-15,000,000C, עקב החום על פני השמש, נוצרות על פניה מערבולות מגנטיות עצומות. מערבולות אלה פוגעות בהסעת החום על פני השמש, ויוצרות על גביה תופעה המכונה "כתמי שמש". אלה הם אזורים "קרים", יחסית, הנראים ככתמים. הם חלק ממחזוריות הכוללת פעילות, האטה, ושוב פעילות ושוב האטה, וחוזק חלילה, במשך כ-11 שנים. בשיא המחזור השמש פעילה יותר, וכמות כתמי השמש גדלה פי-10 ויותר מכמותם הרגילה. כשהמחזור בשפל, אין רואים כמעט כתמי שמש.
Big image
השמש