גאוספירה

נועם טרוטינו ויוני שמאי

מרכיבי הגאוספירה

גאוספירה מורכבת מכלל החומר הסלעי הבונה אותו על צורותיו השונות: מינרלים, סלעים, קרקעות, משקעים וסלע מותך.
Big image
Big image
Big image