תכנית א.י.ל "הנדיב"

"כדי להצליח אנחנו צריכים קודם להאמין שאנחנו יכולים"

כל אחד יכול להצליח!

צוות בית הספר בהנהלת הגב' נטי קורשיא מעניקים לכל התלמידים את ההשראה והאמונה, שכל אחד יכול להצליח! הייחודיות שלנו באה לידי ביטוי בשלושה תחומים:

1.סדר וארגון בית ספרי מא' עד ו'

2.יום שיא חווייתי א.י.ל- מעורבות חברתית של הנהגת התלמידים

3.עמדת ויסות רגשי

תחילת שנה עם א.י.ל - סדר וארגון מא' עד ו'

  1. החודש הראשון ללימודים הוקדש ליישום היחידה של סדר וארגון חיצוני במרחב הלמידה, בקלמר, בתא, ועל שולחן העבודה, כמענה לצורך שעלה ביצירת שפה משותפת ואחידה לכלל הלומדים. כחלק מהחינוך לערכים של תרבות, אסתטיקה, באמצעות סדר וארגון, בית הספר נערך לשילוב יחידת ההוראה של סדר וארגון חיצוני החל מתחילת השנה בכל שכבות הגיל, דגש מיוחד ניתן לקראת צמתים מיוחדים כמו תחילת מחצית, חג הפסח וכו' המורות המחנכות והמקצועיות שותפות לערכים אלו , משתתפות בהשתלמויות בית ספריות בנושא ומקדמות את הלומד.

תלמידים למען תלמידים- מעורבות חברתית ביום שיא א.י.ל

תלמידי הנהגת התלמידים נרתמו לעשייה הבית ספרית, הם עזרו בארגון המרחב הפעילו את התחנות על פי עקרונות איל. כל התלמידים מא' עד ו' התנסו באופן פעיל וחווייתי ביום השיא הבית ספרי שהוקדש במיוחד למיומנויות איל, התקיימו תחנות הממחישות תפקודים ניהוליים, משחקים המשלבים מושגים מן התכנית בצורה חווייתית. בתחילת יום השיא התקיים טקס שבו הילדים הציגו והסבירו את מטרות התכנית וסיפרו על חשיבותה מתוך התרשמותם והתנסותם, ביום השיא נחשפו תלמידים שילמדו א.י.ל בשנה הבאה.

עמדת ויסות רגשי בסביבה הלימודית- ויסות רגשי עם בעלי חיים בבועה

הוקמה עמדה לוויסות רגשי כדי לתרגל מיומנויות של עיכוב תגובה וויסות רגשי שנלמדו בתכנית, בעקבות התעניינות התלמידים בנושאים אלו .השיח על ויסות רגשי מתקשר לעיכוב תגובה ולרכישת מיומנויות של כישורי חיים. מטרת העמדה לאפשר לתלמידים לסייע לעצמם ולסובב, בתהליך שבו הם מזהים את הרגש, מזהים את עוצמתו בעזרת מד רגשות מוחשי,ופועלים לוויסות חיצוני ופנימי באמצעות עזרים ומשחקים שמצויים בעמדה. התלמיד נדרש לתהליך ריפלקטיבי אודות התנהגותו ותגובותיו. באמצעות קבוצת מיקוד של תלמידים מהשכבה, עלו רעיונות ודרכים לוויסות רגשי כפי שהוצעו על ידם. בהמשך יוקמו תחנות נוספות ביתר השכבות.