biologia

bezkręgowce

ślimaki

Ślimaki, brzuchonogi (Gastropoda), bezkręgowce z gromady zaliczanej Do typu mięczaków, najliczniejszej i cechującej SIE największym zróżnicowaniem. Ślimaki opanowały zarówno morza i Wody słodkie, Jak i środowisko lądowe.


Cechują sie asymetryczną BUDOWA Ciała (w Toku procesu rozwojowego następuje Obrót Skorupy larwy o 180 °), dzielącego sie na: Glowe, wyraźnie wyodrębnioną, na której znajduje sie jedna LuB Dwie PARY czułków oraz para oczu i otwór gębowy od Strony brzusznej, Noge o płaskiej podeszwie, ktora u pewnych Morskich gatunków Żart przekształcona w rodzaj płetw służących do pływania, oraz Długi worek trzewiowy, w którym znajdują sie WSZYSTKIE narządy wewnętrzne, pokryty płaszczem wytwarzającym muszle. Poruszają sie z prędkością 50 m / godz.


Muszla pojedyncza, zazwyczaj spiralnie skręcona w Prawo, zredukowana (rzadko spotyka sie Ślimaki zwijające muszle w lewo, egzemplarze TAKIE SA w Indiach przedmiotem kultu). Układem pokarmowy ślimaków zwykle sklada sie z jezyka pokrytego rogową Tarka, przełyku, wola, żołądka oraz Jelita. Głównym gruczołem trawiennym Żart Wątroba połączona z żołądkiem. Układem nerwowy na szereg węzłów, m.in. głowowych, nożnych, mózgowych, ściennych. Powierzchnia Ciała ślimaków pokryta Żart nabłonkiem migawkowym zawierającym gruczoły śluzowe.


W Jamie płaszczowej TZW. gruczoł hipobranchialny, którego wydzielina u gatunków zaliczanych Do rozkolcowatych zawiera purpurowy barwnik znany juz w starożytności. W Rozwoju ewolucyjnym ślimaków następował Zanik Badz REDUKCJA niektórych narządów wewnętrznych LuB Ich CZĘŚCI (lewego LuB prawego skrzela, zależnie od skrętu muszli, prawego przedsionka Serca, prawego osfradium, prawej nerki).


Narządami zmysłów ślimaków SA: statocysty, umieszczone w nodze osfradia, stanowiące narządy zmysłu Chemicznego, głównie węchu, Komórki czuciowe rozmieszczone na całej powierzchni Ciala, głównie na czułkach, oraz o niewielkiej zdolności Oczy WIDZENIA, reagujące na natężenie swiatla i rozróżniające kontury oo Małej Odległości. Zapłodnienie wewnętrzne, SA wśród ślimaków Formy obupłciowe i rozdzielnopłciowe, większość sklada jaja w otoczce, u gatunków lądowych wysyconej solami wapnia.


Nieliczne gatunki SA jajożyworodne. Rozwoj ślimaków, Poza jajożyworodnymi i większością płucodysznych, przebiega Ze stadion larwalnym (tzw. weliger). Ślimaki SA głównie roślinożerne, ale Też drapieżne i pasożytujące. Dzielą sie na Trzy podgromady: przodoskrzelne, płucodyszne i tyłoskrzelne. Najbardziej znanymi przedstawicielami przodoskrzelnych SA m.in.: porcelanki, Stożek, rozkolcowate, żyworódka.


Podgromady płucodysznych i tyłoskrzelnych często łączone SA w jedną wspólna podgromadę Euthynura, obejmującą gatunki obupłciowe o jednym skrzelu, jednej nerce i jednym przedsionku Serca. CZY tyłoskrzelnych należą m.in. skrzydłonogie i nagoskrzelne. Ślimaki płucodyszne oddychają TZW. płucem, które tworzy silnie unaczyniona powierzchnia jamy płaszczowej. SA głównie Formy lądowe. Przedstawicielami płucodysznych SA m.in.: Szklarki, śliniki, świdrzyki, przeźrotki oraz winniczek, jeden z najpospolitszych gatunków polskich.

motyl

Motyle, inaczej łuskoskrzydłe (Lepidoptera - z stgr λεπίς lepis, dopełniacz λεπίδος lepidos -. "Łuska" i πτερόν pteron - "Skrzydło") - rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami.

Istnieje kilka umownych podziałów Motýlí, które NIE MAJA Pokrycia w rzeczywistych relacjach pokrewieństwa wag obrębie Tej grupy. Moga byc jednak WYGODNE jeden Przy rozpoznawaniu. Dwa często spotykane w książkach CZY popularnych atlasach podziały sie podział Ze wzgledu na wygląd i porów lotu na motyle dzienne (Rhopalocera, buławkoczułkie) oraz CMY (Heterocera, różnoczułkie) oraz podział na wielkosc Ze wzgledu na Macrolepidoptera (motyle większe) i Microlepidoptera (motyle Mniejsze ). Oba te podziały SA sztuczne, ale mozna je wykorzystać pamiętając, ZE NP. wiele ciem lata w Dzien swira, niektóre Maja buławkowate czułki, niektóre rodziny zaliczane Do Macrolepidoptera Maja przedstawicieli o lokalu lokalu bardzo małych rozmiarach (np. Noctuidae) i odwrotnie, niektóre rodziny włączane NIE Microlepidoptera Maja przedstawicieli o rozmiarach większych (np. Pyralidae). Należy również pamiętać, ZE podziały te nakładają sie na siebie.

Zaraz po chrząszczach stanowią Druga kapsułę względem liczebności Grupe owadów. Obecnie na Świecie zyje okolo 150 tysięcy gatunków Motýlí, z czego w polsce ponad 3 tysiące. Występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy.

Motyle należą do najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie owadów. Ich cialo, składające sie z segmentów, Chroni chitynowy oskórek. Poszczególne Segmenty połączone błoniastymi Stawami, umożliwiają swobodę Ruchu. Oskórek Pokrywa warstwa drobnych łusek.

Loading form...