Schoolsysteem Finland

Structuur van het onderwijs

Finland's education success

Start van de leerplicht

In Finland start de leerplicht vanaf 7 jaar. De overheid zorgt wel voor een soort kleuteronderwijs (pre-primary education). Dit gebeurt zowel in het onderwijs, bij dagmoeders of dagcentra's.

Alle leerlingen doorlopen hetzelfde basisprogramma tot hun 16 jaar.

Gratis onderwijs

Het onderwijs in Finland is volledig gratis. Ook de boeken, uitstappen, eten,...

Lesuren

In Finland bestaat een lesuur uit 45 minuten.

De jongste leerlingen gaan naar school van 8 u tot 13 u

De oudere leerlingen gaan naar school van 8 u tot 14 u

Het idee daarachter is dat leraren tijd en energie moeten hebben om op eigen initiatief op een creatieve wijze lessen te ontwikkelen die inhoudelijk een hoog niveau kennen en goed aansluiten op het leren van de leerlingen. Finse leerlingen hebben meer vakantie en langere pauzes (75 minuten per dag).1.1. sd. blog.sbo.nl/onderwijs/schoolsysteem-Finland/

Kwaliteit voor elke leerling

* Finse leerlingen hoeven niet op 12-jarige leeftijd al te kiezen voor het voortgezet onderwijs. De Finse leerkracht stemt de opdrachten af op de individuele leerlingen, die meestal in kleine groepjes werken (max. 20 lln per klas). Als een 16-jarige leerling het verplichte onderwijs heeft doorlopen, kan hij/zij kiezen tussen het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (gevolgd door de universiteit) of voor het hoger beroepsonderwijs.2.

* Er bestaat geen onderwijsvorm of studierichting in Finland.

* Een mooi voorbeeld van kwaliteit voor elke leerling is het programma voor migranten kinderen : Ze leren direct het Fins aan, maar er wordt ook les gegeven in hun eigen taal.


2. http://www.arendlandman.nl/2012/04/onderwijs-in-finland-zeven-lessen-van-het-succesvolle-finse-onderwijssysteem-professionaliteit-consistentie-en-vertrouwen-pijlers-voor-excellent-schoolsysteem-spreker-pasi-sahlberg-keynote-en-boek/

Examens en toetsen (beoordeling)

*Leerlingen onder 16 jaar doen in Finland geen gestandaardiseerde toetsen en examens. Leerlingen kunnen daardoor leren in een angstvrije omgeving waarin creativiteit en eigen initiatief worden aangemoedigd. Leraren ontwikkelen zelf opdrachten voor de leerlingen. Ze geven geen cijfers, maar beschrijvende feedback. De Finnen vinden het niet reëel om alle kinderen dezelfde testen te laten doen omdat zij allemaal verschillende kwaliteiten hebben.3.

* Finse leerlingen krijgen in het lager geen huiswerk. Op latere leeftijd soms wel vooral om alles te herhalen.3. sd. blog.sbo.nl/onderwijs/schoolsysteem-Finland/

Het geheim van het Finse onderwijs

Lerarenopleiding

Elke leraar is een bachelor in zijn/haar vakgebied en een master in pedagogische bekwaamheid. De leraren krijgen een grote vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven. Hierdoor zijn de meeste leraren gelukkig en enthousiast. Uiteraard komt dat ten goede aan de leerprestaties van de leerlingen.4.

Er zijn strenge selectiecriteria op de universiteiten. Slechts 1 op 10 kandidaten wordt toegelaten. De leraren hebben in Finland dan ook een hoge maatschappelijke status.

Docenten worden op scholen goed begeleid en er zijn vele mogelijkheden om zich bij te scholen en verder te ontwikkelen.4. sd. blog.sbo.nl/onderwijs/schoolsysteem-Finland/

Big image
GERM that kills schools: Pasi Sahlberg at TEDxEast
Bibliografie :

Google images

you tube: Passi Sahlberg, GERM that kills schools, 27 juni 2012

blog.sbo.nl/onderwijs/schoolsysteem-Finland, 1 maart 2013

www.klasse.be/leraren/36616/Finland. https://www.youtube.com/watch?v=eD3pCojKRQY,20 sept 2013

www.arendlandman.nl, 16 april 2012