שאול המלך- הראשון במלכים

מגישה: אופיר רביד ה1

שאול בן קיש, היה לפי התנ"ך, המלך הראשון על ממלכת ישראל המאוחדת. שאול נשלח בפקודת אביו לחפש אתונות אך לבסוף מצא מלוכה. הוא מרד בשלטון הפלשתים והיה הראשון לייסד צבא סדיר לעם ישראל, שבראשו עמד בן דודו אבנר בן נר. הוא נלחם כנגד עמון ומואב במזרח, פלשתים במערב, צובא בצפון ועמלק בדרום, ולכולם הנחיל תבוסות קשות.
Big image

אפיון דמותו של שאול

אציל נפש

בפרק י'- פסוק כ"ז כתוב: "ובני בליעל אמרו: מה ישענו זה? ויבזהו, ולא הביאו לו מנחה; ויהי כמחריש". בהקשר זה שאול אינו מגיב או נגרר אחרי התנהגותם של בני בליעל- אינו מדבר כמוהם ולא מקשיב לדבריהם. אני חושבת שזהו אדם אציל נפש שמתנהג ופועל בצורה מעוררת כבוד שהיא מנוגדת לחלוטין אולי למה שבא לו לעשות באמת באותו הרגע.

אינו מתנשא, איש פשוט ודואג לעמו

בפרק י"א פסוק ה כתוב: "והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול: מה לעם כי יבכו?" מהפסוק הזה אני מבינה ששאול דואג לעם למרות שהוא מלך הוא ממשיך לעבוד את האדמה כפי שנהג לעשות לפני שהיה מלך. הוא גם רואה שעמו עצוב ורוצה לדעת מדוע.

רחמן וסלחן

בפרק ט"ו, פסוק ט' כתוב- "ויחמל שאול והעם על- אגג, ועל- מיטב הצאן והבקר...." ממעשה זה של שאול אני למדה שלמרות שאגג מלך על עם (עמלק) שרדף את בני ישראל כל הזמן, שאול ריחם עליו ולא הרג אותו למרות שהצטווה לעשות זאת.

בנימה אישית

לדעתי שאול הוא מלך טוב, אך לפעמים חוטא לאלוהים ולא מקשיב לו, לכן נענש. הוא יודע להילחם וטוב בזה. הוא הביס אויבים רבים וחזקים של בני ישראל באומץ ובגבורה. לעיתים אני חושבת שהוא מרחם יותר מדיי, כפי שריחם על אגג מלך עמלק, אחד האויבים האכזריים של בני ישראל. אהבתי את רוח הלחימה הטובה שלו. פחות אהבתי שחטא לאלוהים ולא תמיד עשה מה שהיה צריך לעשות. בסך הכל היה מלך טוב ודמות חיובית לדעתי.
התנ"ך בקומיקס - מלחמת שאול בעמלק