מלחמת העולם הראשונה

מלחמה מודרנית ומלחמה טוטאלית- שני חסן ומאי חסון, ט'5

מלחמה טוטאלית

מלחמה טוטאלית היא מלחמה בה משתמשים בכל אמצעי הלחימה ובכל המשאבים העומדים לרשותה של מדינה, ללא הגבלות, על מנת לחסל לחלוטין את התנגדות האויב. במלחמה זו אין הבדל בין לוחמים ללא לוחמים שכן כל האנשים מאותה המדינה, חיילים ואזרחים כאחד, נתפסים כנוטלים חלק במאמץ מלחמתי פעיל. עדויות על מלחמות כוללניות קיימים משחר ההיסטוריה האנושית אך רק באמצע המאה ה-19 הוגדר המושג לראשונה כסוג נפרד של מלחמה.

מלחמה הקשורה לכל תחומי החיים, המדינה דורשת את רוב משאביהן:

-את כוח האדם

-את הייצור החלקאי

-ואת הייצור התעשייתי

מלחמה מודרנית

כלי הנשק היו מסוגים שהשתמשו בהם בפעם הראשונה במלחמות. השתמשו בטנקים במטוסים ובצוללות. התותחים והמרגמות היו כלי הנשק החשובים במלחמת החפירות. לאחר מכן הופעלו על ידי הגרמנים גם כלי נשק המוניים (שהורגים עשרות בבת אחת) מקלעים אוטומטים וחומרי לחימה כימיים.

מאגר הכוח האנושי שהשתתף במלחמה היה חסר תקדים. התפשטות אזורי המלחמה: המלחמה לא התרכזה באזור מסוים, אלא התפשטה על פני כל יבשת אירופה ועל פני יבשות נוספות כמו אסיה ואפריקה. גיוסם של הטכנולוגיה והמדע: לראשונה גויסו למלחמה כלשהי לא רק משאבי כח האדם, אלא כל המקורות האחרים שעמדו לרשות האנושות כמו: המדע, הטכנולוגיה והתעשייה. מחסור במזון: התפשטה תופעת רעב באירופה, התזונה הירודה הביאה להתפרצות מגיפות. פגיעה בייצור התעשייתי והחקלאי: עקב מחסור בכוח אדם גויסו הנשים לעבודה בתעשייה. ההבדלים שבין החזית לעורף הם מטושטשים. מכיוון שלוחמים התגייסו ללחימה למשך שנים, רבים מהעובדים בחקלאות ובתעשייה נעדרו מעבודתם- היה מחסור במזון ובתחמושת. כלכלת המדינה הייתה צריכה לספק את צורכי הלוחמים וגם את צורכי העורף, בעקבות כך גם הכלכלה גויסה ללחימה והייתה כלכלת מלחמה- הייצור מוגבר, והוא מתרכז בצורכי מלחמה- נשק, תחמושת ואספקה לחיילים. טוטאלית- כל משאבי המדינה, הן כוח האדם, כלכלה, תיעוש, טכנולוגיה ומדע מושקעים במלחמה