קוקה קולה

מגישים: דביר משה, תאי מזור

Big image

למה חברה זו מצייגת גלובליזציה?

חברה זו מייצגת גלובליזציה מסיבה משני סיבות:

ראשונה:

השנייה:

מדוע עזרה הטכנולוגיה להתפתחות תהליך הגלובליזציה בחברת קוקה קולה?

האם תהליך הגלובליזציה הוא תהליך חיובי או שלילי?

לדעתנו תהליך הגלובליזציה חיובי:

משום שבעזרתו ניתן להעביר תרופות, מידע, בגדים, מכשירים, אוכל ועוד המאפשרים לאנשים רבים בעולם לחיות כהוגן ולהנות, תהליך הגולבליזציה מאפשר לאנשים להגיע ממקום אחד לצד השני שבעולם לצורכי רפואה עסקים הנאה וכו...

קצת מידע על גלובליזציה

גלובליזציה

האם לקוקה קולה יש חסרונות ויתרונות?

יתרונות:

חסרונות