Geboorte

Wat komt er allemaal bij kijken?

Inleiding

Bij de geboorte van een kind komt heel veel kijken. Je moet aangifte doen van het kind, maar waar moet je dat doen en wie mag dat doen? Maar ook welke achternaam krijgt het kind, die van de vader of moeder? In deze brochure vindt u informatie over dit soort punten.

Aangifte doen van een geboorte.

Het is binnen 3 dagen verplicht aangifte te doen in de gemeente waar het kind is geboren. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag, dan moet u dat op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag doen. Doet u te laat aangifte dan riskeert u een boete.

Welke personen mogen aangifte doen?

Welke personen mogen aangifte doen?

Niet iedereen mag zomaar aangifte doen. De mensen die dit mogen zijn:


 • De vader of moeder;
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was als de ouders geen aangifte kunnen doen, bijvoorbeeld een vriend of familielid;
 • Een medebewoner van de woning waar het kind geboren is;
 • Als er niemand bij de geboorte aanwezig was: het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek.


Een medebewoner of ziekenhuismedewerker mogen alleen aangifte doen als er niemand anders bij de geboorte aanwezig was.

De geboorteaangifte en de benodigde documenten:

Bij de geboorteaangifte wordt er een geboorteakte opgemaakt. In dit geboortebewijs staan de namen van uw kind.

Voor een geboorteaangifte zijn de volgende documenten nodig:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart van de persoon die aangifte doet. Of een rijbewijs als de persoon die aangifte doet woont in de gemeente waar aangifte wordt gedaan.
 • Een geldig paspoort of identiteitskaart van de moeder. Of een rijbewijs als de moeder woont in de gemeente waar aangifte wordt gedaan.


de volgende documenten zijn niet verplicht bij een geboorteaangifte. In sommige gevallen kunnen ze wel handig zijn om mee te nemen:

 • Geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige met daarin de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind.
 • Een kopie van een eventuele erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend.
 • Akte van naamkeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt.

Geboorte van het kind in een vervoersmiddel: waar moet u dan aangifte doen?

Het kan altijd voorkomen dat het kind wordt geboren tijdens vervoer of op reis. Bijvoorbeeld:


 • In een rijdend voertuig, bijvoorbeeld een ambulance;
 • Op een varend schip;
 • Tijdens de binnenlandse luchtreis met een luchtvaartuig


Als dit op Nederlands grondgebied is, dan gebeurt de aangifte van de geboorte in de gemeente waar dit kind het voertuig of luchtvaartuig verlaat. Of waar het schip ligplaats kiest.

Geboorteaangifte van een doodgeboren of overleden kind verplicht!

De geboorteaangifte van een kindje dat dood wordt geboren is verplicht. Dit geldt voor een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken of meer. Voor het kindje wordt een overlijdensakte opgemaakt.

Voor een kind dat direct na de geboorte overlijdt geldt een aangiftetermijn van 3 dagen. Er wordt dan een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt.


Aan een geboorteakte zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u kosten als u een afschrift van de geboorteakte wil.

Welke achternaam kunt u voor uw kind kiezen?

U kunt voor uw eerste kind de achternaam van de moeder of die van de vader kiezen. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. U gaat samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om uw naamkeuze te laten vastleggen. Dit kan niet door 1 van u beiden en ook niet schriftelijk.


Als u niet kiest voor een achternaam, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie: • Getrouwde of geregistreerde ouders (van verschillend geslacht)


Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder. U moet dan samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U kunt dit doen voor de geboorte of bij de geboorteaangifte. • Ongetrouwde ouders (van verschillend geslacht)


Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet hij het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind vindt plaats bij de erkenning. U moet hiervoor beiden in persoon verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Erkenning is mogelijk voor de geboorte tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment na de geboorte. • Ouders van hetzelfde geslacht (2 mannen)


Adopteert u met een andere man een kind, dan kunt u de achternaam van 1 van u beiden kiezen. Voorwaarde is wel, dat het uw eerste kind is. Als dit niet het geval is, krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De naamkeuze vindt plaats ter gelegenheid van de adoptie bij de rechter. • Ouders van hetzelfde geslacht (2 vrouwen)


Als 2 getrouwde of geregistreerde vrouwen een kind krijgen geldt het volgende:

- De moeder wordt zwanger door een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt de naam van de duomoeder. Maar alleen als de moeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Ze kunnen ervoor kiezen dat het kind de naam van de biologische moeder krijgt.

- De moeder wordt zwanger door een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt de naam van de biologische moeder. Via naamkeuze is dat mogelijk dat het de naam van de duomoeder krijgt.

Achternaam van u kind bij een nieuwe partner.

Heeft u een kind uit een vorige relatie en krijgt uw nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halfbroer of halfzus. Want juridisch gaat het niet om een kind van dezelfde ouders.