עשרת הדיברות

שמות פרק כ

"לא תחמוד"

לֹא תַחְמֹד, בֵּית רֵעֶךָ; לֹא-תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ, וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ, וְכֹל, אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ.

פירוש דיבר זה הוא:

אסור להוציא מן הזולת בתחבולות, ואף תמורה כספית נדיבה, דבר השייך לו.