Op weg naar de republiek

Wat is de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?

De Republiek Der Zeven Nederlanden is de naam voor de zeven noordelijke gewesten, die bij de Unie van Utrecht besloten hebben samen tegen Spanje gevochten hebben.

De Republiek is in 1588 ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog en eindigde in 1795 tijdens de Bataafse revolutie.


Hier onder zie je het wapen van de Republiek Der Zeven Nederlanden.

Big image
Big image

Wat is een stadhouder?

Een stadhouder was een van de belangrijkste personen van heel de Republiek Der Zeven Verengden Nederlanden. De stadhouder heeft veel macht over zijn stad.


Hier zie je Maurits van Oranje die stadhouder was.

Big image
Big image

Wie was Phillip II?

Hij was keizer van Spanje in 1598.


In dit filmpje zie je hoe het leven was van Phillip.

geschiedenis project Filips II