הצגת הלמידה: רינת סמליאן

תובנות

משמעותי עבורי

ציר הזמן - מעול לכלי עבודה


רפלקציה - אורח חייםשאלה פורייה- תהייה אחת גדולה

שאלה פורייה- חומר למחשבה