Overenskomst

Danmarks Lærerforening (DLF)

Hvorfor discount skole?

  1. Ukoncentreret børm.
  2. Mindre kvalitet.
  3. Ingen fritid.
  4. Uforberedt undervisning.

Det stadig hårdt!

  1. Lærer har mest ferie.
  2. Lærer arbejder for lidt.
  3. Lære bruger mere tid på forberedelse.


Vi har brug for din stemme!

Kontakt os for mere information