Online sekcija

Sekcija za latinski jezik - II razred prof. Segedi

Medicinski termini - 1. lekcija

Plan rada na online-sekciji:


  1. Rad na google-ovoj interaktivnoj online-tabli: realtimeboard.com,
  2. ponovićemo one termine koje smo naučili u prvom polugodištu,
  3. pročitaćemo i prevešćemo 1. lekciju iz udžbenika za latinski jezik za medicinsku školu,
  4. pogledaćemo anatomski atlas za učenike medicinske škole (link za online, ili ilustracije iz knjige upload-ovane na interaktivnu tablu)
  5. Tema: Corpus humanum - partes corporis humani, organa
  6. korišćenje online medicinskog rečnika: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/thorax
  7. korišćenje/pregledanje 3D anatomskog atlasa: http://www.visiblebody.com/index.htmlPartes corporis humani capitales

Plan 2.


- pregled linka: http://www.glogster.com/kassie19/latin-human-body-vocab/g-6ltaf0cgf4i5f8lgiltj0a0

- registracija na http://www.glogster.com i izrada sopstvenog GLOG-a

TERMINI RADA

DAN: SVAKE SUBOTE

VREME: 17h - 19h

MESTO: virtuelna interaktivna tabla; virtuelni bilteni :)

Bilingvalci i klasičari

Učenici II razreda Karlovačke gimnazije