Rapporteren

Geheugensteuntjes

Waar moet ik aan denken tijdens het rapporteren?

 • Gebruik geen vage termen zoals: Mw moest vandaag vaak naar het toilet. Maar: Mw moest vandaag 7 keer naar het toilet.
 • Beschrijf alleen feiten, gebruik je mening niet!
 • Schrijf beknopt, schrijf niet meer op dan nodig.
 • Schrijf zodat anderen (onbekenden) je ook kunnen begrijpen, zodat navraag niet nodig is.
 • Schrijf je rapportage op tijd, zodat de helft niet vergeten wordt.
 • Reageer op voorgaande rapportages.
 • Probeer een verhaal van je rapportage te maken, schrijf niet puntsgewijs.
 • Schrijf alleen relevante dingen op voor de bewoner. 'Mw heeft haar zorg gehad' is niet relevant.
 • Rapporteer op PDA! Is er een nieuw probleem gesignaleerd? Maak dan zelf een PDA aan.
 • Probeer de vier levensdomeinen te verwerken in je rapportage.
 • Probeer zorgvuldig Nederlands te rapporteren, gebruik geen 'eigen taal'.

Rapporteren volgens de SOAP methode:

De SOAP-methode structureert het rapporteren. Dit geeft niet alleen een beter overzicht, maar biedt ook veel mogelijkheden om beter te observeren en te analyseren en om betere zorgplannen te maken. Rapporteren volgens de SOAP-methode is dan ook vooral erg behulpzaam in:

 • snel veranderende omstandigheden;

 • situaties waar veel onduidelijkheid is over oorzaken van gedrag van een cliënt;

 • complexe cliëntsituaties.

Subjectief: wat zegt of geeft de bewoner zelf aan over zijn/haar belevingen?

Objectief: de directe observatie van de situatie door de verzorging. Met andere woorden: het gedrag van de bewoner zoals de medewerker dit waarneemt.

Analyse: een conclusie die je kunt trekken uit de subjectieve en objectieve gegevens.

Plan: wat ga jij als medewerker nu doen? Welke acties onderneem je?

Voorbeeld:

S Dhr zegt dat wij allemaal tegen hem zijn.

O Schreeuwde in de huiskamer. Vloekte en schold tegen de vrouwelijke medebewoners.

A Kan of wil zijn gevoelens niet op een meer aanvaardbare wijze uiten.

P – Zie PDA – Met dhr praten over zijn gevoelens en eventueel psycholoog inschakelen.