Sortida a Sitges

Sortida tutorial 1r Bat 2015

Objectius de la sortida tutorial

1. Afavorir la interrelació, el coneixement mutu i la bona relació dins el grup

2. Incrementar la confiança mútua

3. Afavorir el debat i les opinions dels altres

4. Facil.litar un consens en el grup

5. Facil.litar la participació

6. Aprendre a resoldre conflictes de manera col.laborativa

7. Eliminar prejudicis i etiquetes

8. Trobar un objectiu personal d’etapa.


8 d'octubre 2015

Horari de les activitats

8:30h Baixador Bellvitge

8:52h Tren a Sitges

9:20h Arribada a Sitges

9:45h Arribada a la platja

9:45-10:30h Esmorzar

10:30-11:00h Activitats de presentació

11:00-11:30h Activitats col.laboració

11:30-12:00h Activitat de reflexió

12:00-13:20h Temps lliure

13:25 Camí de l’estació

13:45 Agafar el tren de tornada

14:16 Arribada a Bellvitge

Informació important

Heu de ser puntuals al baixador de Bellvitge, recordeu: 8:30h. Necessitarem uns minuts per treure les targetes dels viatges. Tothom ha de ser a l'estació per passar llista a les 8:30h. A la tornada cadascú podrà baixar-se a la seva estació de destí.
Big image