Wycieczka

Ciężkowice oraz Kąsna Dolna

Lekcja przyrody

W dniu 10 wrzesnia 2013 klasy IV, V oraz VI mialy zorganizowaną lekcję przyrody w muzeum przyrodniczym w Ciężkowicach