IDADE MEDIA

LUCAS CHANS ESTRAMIL

O inicio da Idade Media

No século lll o imperio romano entrou nunha gran crise.


No ano 476 caeu o imperio romano nas mans dos pobos xermánicos.


Os pobos xermánicos fundaron varios reinos.


E o cristianismo converteuse na relixión dos reinos.

O FEUDALISMO EN EUROPA

Feudos: Son grandes territorios formados cerca dun castelo.


Feudalismo:

-O rei: Era a máxima autoridade de cada reino , os nobres xurabanllen fidelidade ao rei a cambio de protección.


-Os nobres: vivían nos feudos , onde gobernaban sobre os campesiños.


-A igrexa: eran tamen propietarias de de terras , que se orgenizaban arredor dos mosterios.


-Os campesiños: traballaban as terras dos nobres e da igrexa a cambio de potrección.

O REXURDIR URBANO MEDIEVAL

A partir do século Xl recuperouse a vida comercial en Europa.


Centros artesanais: Estaban asociados en gremios de traballadores.


Centros culturais e relixiosos: A primeria universidade foi a de Bologna aunque tamén se construiron igrexias e catedrais

AS INVASIÓNS XERMÁNICAS E O REINO VISIGODO

Primeiro chegaron os suevos , os alanos e os alanos pouco despois chegaron os visigodos.

AL ANDALUS

Al Andalus destacou en distintos aspectos.


A vida urbana: Córdoba , Granada e Sevilla eran grandes centros de comercio.


O desenvolvemento da agricultura: introducironse técnicas de regadío e o cultivo de arroz , azafrán e algodón.


O desenolvemento cultural: En Alandalus viviron grandes filófosos.

OS REINOS CISTRIÁNS

Os primeiros foron os de: Asturias , León , Castela , Navarra e Aragón.


Os reinos cistriáns eran reinos feudais en que:

-O rei: Era a máxima autoridade política e militar.


-Os nobres: Debian prestarlle axuda ao rei nas batallas.


-A igrexa: posuian grandes terras onde fundaron mosteiros.


-Os campesiños: Adoitaban traballar as terras dos nobres e da igrexa.

OS REIS CATÓLICOS

En 1469 a raiña Isabel l de Castela e Fernando ll segundo de Aragón eran coñecidos como os reis católicos.


En 1492 conquistaron Granada.