Interneti privaatsus

Jacqueline Maxine Jürgensi uurimistöö

Probleem

Noorte teadmatus sellest, et internetti üles riputatud andmed jäävad sinna igaveseks alles ning on kättesaadavad kõigile.

Töö eesmärk

Uurida välja, kui teadlikud on noored informatsiooni internetti üles laadimisega kaasnevatest ohtudest ning kas ja kuidas nad kaitsevad oma privaatsust internetis Tallinna Reaalkooli 131A näitel.

Miks selline teema?

  • Üha rohkem noori laeb internetti üles isiklikku informatsiooni.
  • Noored pole sageli teadlikud info internetti üles panemisega seotud ohtudest.
  • On levinud stereotüüp, et noored oma privaatsusest ei hooli.

KÜSITLUS

Järeldus

Tallinna Reaalkooli noored on üldiselt andmete internetti laadimise ohtudest teadlikud ning väidetavalt hoolivad oma privaatsusest. Vastupidiselt levinud arvamusele, et noored ei pööra sellele tähelepanu, selgus 10A vastustest, et nii see ei ole.