Nieuwsbrief

Community verzorging, juni 2012

Professionalisering

Trends in leermiddelen

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar brengt het Kenniscentrum Leermiddelen (KCL) van SLO de Leermiddelenmonitor uit, het jaarlijkse onderzoek naar (het gebruik van) leermiddelen in het Nederlandse primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit lustrum is voor KCL aanleiding geweest om - naast het uitbrengen van de Leermiddelenmonitor 11/12 - ook de belangrijkste trends over de periode 2007-2012 op een rij te zetten in Trends in leermiddelen. Je kunt de diverse publicaties gratis downloaden.

Bron: SLO.


Kortjes


Gratis bijeenkomst over Flipping the classroom

In de klas leg je normaliter veel uit aan studenten, en geef je huiswerk en groepsopdrachten mee. Wat als je dat omdraait? Studenten volgen thuis je uitleg via Youtube of via een PowerPoint en je gebruikt de les om met elkaar aan een opdracht te werken. Dit is Flipping the classroom. Op vrijdag 29 juni kun je een gratis bijeenkomst erover bijwonen bij Kennisnet.


Schrijf je school in voor de tweede tranche van School aan Zet

Op 14 september 2012 sluit de inschrijving voor de tweede tranche van School aan Zet. Je kunt je nu nog aanmelden voor het programma School aan Zet en uitdrukking geven aan ‘samen werken aan stevige ambities’! Doe je mee, dan ga je gedurende 3 jaar gericht aan de slag met een of meerdere van de thema’s. Deze thema’s zijn: Opbrengstgericht werken en basisvaardigheden, Excellentie en Hoogbegaafdheid, Lerende organisatie en HRM beleid, Professionaliseren in omgaan met verschillen en Bèta en Techniek. Deelname is kosteloos.


Direct aan de slag met online workshops
Investeren in professionalisering komt de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs ten goede en zorgt voor betere leerresultaten. Daarom heeft Kennisnet online workshops ontwikkeld over diverse onderwijs- en ict-gerelateerde thema’s. Zo kun je waar en wanneer het jou uitkomt kosteloos je kennis bijspijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van Mediawijsheid of Digitaal Leermateriaal.


De mogelijkheden van Cloud Computing

Op 29 mei jl. vond op de Verdieping van Kennisnet een sessie rond Cloud Computing in het mbo plaats. De diverse aspecten waar instellingen mee te maken krijgen als ze met Cloud Computing aan de slag willen gaan, kwamen aan de orde. Vooral de praktijk kwam uitvoerig aan bod. Rob Keemink van ROC Amsterdam liet aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat er mogelijk is en al gebeurt in de cloud. Je lees er meer over op Kennisnet.


De Verdieping
Nu online: De Kennisnet Verdieping! Maar breng er eens een dag door, zo inspirerend!Breder dan verzorging

Vormgeving stage in het vso

Een groot aantal leden geeft les in het vso. Voor jullie speciaal dit bericht over stage.

Met de invoering van de wet Kwaliteit (v)so in 2013 worden stages wettelijk verplicht voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel van het vso. De publicatie Stage als leer- en werkomgeving heeft tot doel om scholen te ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel. In de publicatie worden onder andere voorbeeldmatige invullingen gegeven van stage-opdrachten voor assistent-medewerker winkel en assistent-medewerker horeca. De gehele publicatie kun je downloaden bij de SLO. De afzonderlijke stage-opdrachten zijn daarnaast eveneens als Word-document beschikbaar om aan te kunnen passen aan de eigen schoolsituatie.
Bron: SLO


Lesmateriaal en gastlessen

Amnesty biedt gratis lesmateriaal en gastlessen over de thema’s discriminatie, kinderrechten, vrijheid van meningsuiting en veiligheid.