Uurimistöö

Personaalarvutite operatsioonisüsteemid

Teema valik ja töö eesmärk

Tahtsin teada saada, milles seisnevad levinud operatsioonisüsteemide erinevused, milliseid operatsioonisüsteeme meie klassis kasutatakse ning millistel põhjustel.

Operatsioonisüsteem

Operatsioonisüsteem on kõige tähtsam süsteemitarkvara programm, mis laaditakse arvutisse buudiprogrammi poolt, see juhib arvutisüsteemi tööd ning teenindab rakendusprogramme. Operatsioonisüsteem määrab ära, millised rakendused peavad millises järjekorras töötama. Operatsioonisüsteem juhib operatiivmälu ühiskasutust erinevate rakenduste vahel ning samuti juhib see sisendeid ning väljundeid arvuti andmevahetusel välisseadmetega.

Enamlevinud operatsioonisüsteemid

Windows: Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Linux: Ubuntu, Red Hat

Mac OS: Mac OS X, Mac OS 9

Küsitlus

  • Milliseid operatsioonisüsteeme kasutatakse?
  • Miks just need on valitud?
  • Kuidas hinnatakse nende omadusi?

Hüpotees

Enim kasutatud operatsioonisüsteem Microsoft Windows.

On tehtud ise eeltööd ja otsustatud et operatsioonisüsteem sobib.

Küsitluse tulemused

13 Microsoft Windowsi kasutajat.

4 Linuxi kasutajat.

1 MS DOSi kasutaja.

Operatsioonisüsteemi valiku põhjused

Big image

Operatsioonisüsteemi programmide valikuga rahulolu

Big image

Operatsioonisüsteemiga üldine rahulolu

Big image

Kokkuvõte

Töö eesmärk sai täidetud, alguses püstitatud küsimused said vastuse.

Microsoft Windows on kõige rohkem kasutatav operatsioonisüsteem küsitletute seas.

Operatsioonisüsteemi sisuliste omadustega on kõige rohkem rahul Windowsi kasutajad.

Operatsioonisüsteemi valikul tehakse ise eeltööd ning leitakse sobiv valik.