Ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών

όλων των τάξεων Junior A'-Proficiency

Μαθήματα αγγλικών παραδίδονται από καθηγήτρια, αριστούχο Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχο Μεταπτυχιακού στην Παιδαγωγική και άδεια διδασκαλίας. Εμπειρία σε φροντιστηριακά και ιδιαίτερα μαθήματα, χρήση τεχνολογίας με διαδραστικά παιχνίδια για μια διασκεδαστική και ουσιαστική εκμάθηση της αγγλικής και από τους πιο μικρούς μαθητές. Επιτυχία στα διπλώματα (ECCE Michigan, ESB, FCE Cambridge, ECPE).